Veranderingen verloskundige zorg ten tijde van het coronavirus

Door het coronavirus is alles anders. Het is een moeilijke en onzekere tijd voor iedereen. Ook voor vrouwen die zwanger zijn en hun partner. En voor ouders met een jonge baby. Er gelden nu andere regels rond zwangerschap en geboorte. Denk aan nieuwe regels voor het bezoeken van de verloskundigenpraktijk, voor bevallen thuis en/of in het ziekenhuis en voor de periode van kraamzorg.

Op deze website een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de verloskundige zorg. Deze informatie is geschikt voor alle zwangeren en ouders met een baby.