De meeste zwangerschappen verlopen zonder problemen. Gelukkig komen de meeste kinderen gezond ter wereld.
Er zijn in Nederland verschillende mogelijkheden van prenatale screening om afwijkingen bij je kindje vroegtijdig op te sporen. Over alle tests die aangeboden worden beslissen jullie zelf of jullie hiervan gebruik willen maken.

Bij de eerste echo krijg je van ons de vraag of je meer informatie wilt over één van deze onderzoeken. Als je dit wilt krijg je folders mee en plannen we de volgende controle extra tijd in om jullie te informeren, de mogelijkheden met jullie door te nemen en jullie zo nodig te helpen een keuze te maken.

Er zijn een aantal mogelijkheden: 

Screening naar het Down-, Edwards- en Patausyndroom middels de NIPT
De NIPT (niet invasieve prenatale test) is een bloedtest. Hiermee kun je in je bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat jouw kind down-, edwards- of patausyndroom of eventuele nevenbevindingen heeft. Dit kan vanaf 10 weken zwangerschap. De uitslag volgt binnen 10 werkdagen. De NIPT is gratis vanaf april 2023.

SEO ofwel Structureel Echoscopisch Onderzoek:
De 20 weken echo 
De 20 wekenecho is een medisch onderzoek naar lichamelijk afwijkingen bij het kindje. De echoscopist kijkt bijvoorbeeld naar de schedel, het hart, de buik, de armen en benen en de wervelkolom. Ook wordt er gekeken naar de placenta en of het vruchtwater normaal is. 
De 13 weken echo 
Sinds 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO (13 weken echo) in onderzoekssetting aangeboden. Je kunt kiezen voor een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de zwangerschap om je ongeboren kind te laten onderzoeken op structurele, lichamelijke afwijkingen. Het eerste trimester SEO wordt aangeboden in het kader van de landelijke, wetenschappelijke IMITAS studie.

Screening tijdens de zwangerschap spoort eventuele complicaties, ziekten en aandoeningen vroegtijdig op. Doel hiervan is zo snel mogelijk met een behandeling te beginnen of handelingsopties te bieden.

Voor alle informatie over prenatale screening en onder andere een keuzehulp kun je terecht op de website over pre- en neonatale screeningen: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl 

Prenatale screening